تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
We always need dream


 و پر از شادی، پر از خنده، گریه می کنم. پر از درد، پر گریه می خندم. نکه دست خودم باشه. نه مثل کسایی که میگن فقط میخندم که بقیه نفهمن. مشکل من اینه که نمیتونم زیاد نشون بدم این ناراحتیارو. و یروزایی این کاسه خنده هه لبریز میشه و از چشمام میریزه پایین. و شادم. خیلی ریزو کوچیک. با یه آهنگ آشنا وقتی تو ماشینی و شیشه رو میکشی پایینو دستتو میبری بیرونو با آهنگ میخونی. با یه غذای خوشمزه. با جوکای بیمزه. با هرچیزی که توش غم نباشه. چه با هق هق. چه با قهقهه
من خودمو با همه احساساتم قبول میکنم و این منم. پر از درد، پر از گریه، می خندم. و خنده تلخ من از گریه غم انگیز تر است :)♥