تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
We always need dream


۱ مطلب با موضوع «آنه شرلی :: دیالوگ» ثبت شده است

اینم چنتا از دیالوگای دوستداشتنی آنه♥️

It's been my experience that you can nearly always enjoy things if you make up your mind firmly that you will.
همیشه میتونی از همه چیز لذت ببری. من اینو تجربه کردم. فقط باید تصمیم بگیری که اینو میخوای

True friends are always together in spirit
دوستای واقعی همیشه با روح هاشون باهمن

Life is worth living as long as there's a laugh in it
این دنیا ارزش زندگی کردن رو داره تا وقتی توش لبخند باشه

Dear old world', she murmured, 'you are very lovely, and I am glad to be alive in you
زمزمه کرد: دنیای عزیزم. خیلی دوستداشتنی هستی و خوشحالم که در تو زنده ام

People laugh at me because I use big words. But if you have big ideas, you have to use big words to express them, haven't you
مردم همیشه بهم میخندن چون از کلمات گنده تو حرف زدنم استفاده میکنم. ولی وقتی عقاید بزرگ باشن مجبوری از کلمات بزرگ استفاده کنی. مگه نه؟

عکس نوشته


zari efi ۹۷-۸-۲۳ ۸ ۵ ۴۷

zari efi ۹۷-۸-۲۳ ۸ ۵ ۴۷